Variátor szíj CPI 50 RX QJ50QT-2 788x17 Rubberbelt

[AW0135]


Variátor szíj Rubberbelt Taiwan CPI 50 RX (QJ50QT-2) 788 x 17 mm, gy.sz.: 24107B01F000
2 717Ft