Variátor szíj BAOTIAN 50 BT49QT-18E Tiger 2T 08/09 792x16.6 Rubb

[AW0140]


Variátor szíj Rubberbelt Taiwan BAOTIAN 50 BT49QT-18E Tiger 2T (08/09) 792 x 16.6 mm, gy.sz.:
2 461Ft