Variátor szíj CPI 50 RX QJ50QT-2 792x16.6 Rubberbelt

[AW0140]


Variátor szíj Rubberbelt Taiwan CPI 50 RX (QJ50QT-2) 792 x 16.6 mm, gy.sz.: 24107B01F000
2 461Ft