Variátor szíj BAOTIAN 50 BT49QT-12E/1/2/3 Rocky 4T 07/09 729x17.

[AW0137]


Variátor szíj Rubberbelt Taiwan BAOTIAN 50 BT49QT-12E/1/2/3 Rocky 4T (07/09) 729 x 17.7 mm, gy.sz.: 114001-139QMA-0200
2 385Ft