Variátor szíj BAOTIAN 50 BT49QT-21A Victoria 4T-2V 729x17.7 Rubb

[AW0137]


Variátor szíj Rubberbelt Taiwan BAOTIAN 50 BT49QT-21A Victoria 4T-2V 729 x 17.7 mm, gy.sz.: 114001-139QMA-0100
2 385Ft